Testing

Testing

For å kvalitetssikre den fysiske utviklingen innen flere utholdenhetsidretter, kan det være viktig å finne terskelverdien for laktatopphopning i kroppen.

Ved å gjenta dette med jevne mellomrom, er det mulig å styre treningsutviklingen optimalt.

Testing

Kontakt oss
Kontakt oss via telefon for timebestilling. Avlysninger kan gjøres over telefon og e-post senest 24 timer før avtalt time uten gebyr.
Dersom du er usikker på om du burde gå til legen, kan vi gjerne drøfte dette sammen over telefon først. Det skader ikke å ringe.