MB Schlatter

MB Schlatter

Mb.Schlatter er en tilstand med smerter like i underkant av kneleddet fortil og øverst på skinnbenet. Tilstanden er vanlig hos gutter og jenter de siste årene av vekstperioden og kommer hyppigst hos de som driver med organisert trening som ballspill og idrett og sport som gir stor og ofte litt ensidig belastning av underekstremitetene. Når man er ferdig med å vokse,vil de aller fleste oppleve at plagene forsvinner.

For bedre å forstå hva som skjer, er det nødvendig å fortelle litt om anatomien. I alle knokler som vokser finnes det vekstsoner. I disse sonene skjer lengdeveksten i knoklene og de gror ikke igjen før veksten har stoppet opp. Når de først har grodd igjen, vil videre vekst ikke skje.

En slik vekstsone er også lokalisert til øverst på skinnbenet der senen fra hele den fremre delen av lårmuskulaturen fester seg. Denne sonen lukker seg heller ikke før man er ferdig med lengdeveksten av knoklene i benet.

Når en jente eller gutt er aktiv og belaster benet vil avhengig av hvilken type fysisk aktivitet det er,

belastningen fra lårmuskulaturen på framsiden av låret overføres til senen som fester seg til området

øverst på skinnbenet og det vil skje et øket drag her som viss vekstsonen ikke har lukket seg, vil føre til ørsmå bevegelser i senefestet. Dette vil føre til en irritasjon som vil medføre utsiving av væske mellom cellene samt litt blødning. Mange biologisk aktive stoffer vil bla medføre smerter som kan bli så intense at man må unngå videre fysisk aktivitet en stund. Etter en tid kan smertene gå tilbake igjen og man kan øke belastningen igjen. Så kan det samme skje på ny igjen. Når det har skjedd mange nok ganger, vil det etterhvert bygge seg opp en benet hevelse øverst på skinnbenet.

Symptomer: Hovedsymptomet er smerter som er lokalisert øverst på skinnbenets framside. Smertene vil avhenge med graden av fysisk aktivitet.

Funn: Dunkeømhet lokalisert til festet av senen fra lårmuskulaturen. Her vil man ofte kunne se en hevelse som er benet av konsistens.

Diagnostisk UL: Her kan man følge senen ned til festet på skinnbenet og se hvordan overflaten på benet (cotex) går fra å være en skarp, heltrukket lys linje til å bli oppsplintret og usammenhengende.

Man kan også få inntrykk av at tykkelsen på forandringene ved å bruke UL -apparatet.

Behandling: RO. Det er svært viktig at kneet får ro i forhold til videre belastning. Når man skal belaste videre, må belastningen skje under smertegrensen. Går man inn i det smertefulle området, skjer det videre utsiving av væske som inneholder biologiske stoffer som vedlikeholder smertene. Generelt skal man belaste kneet slik at smertene holdes under kontroll, dvs at de ikke forverrer seg ved videre fysisk aktivitet.

Ise ned etter trening kan være gunstig.

Tøyninger av hele muskel-seneenheten på lårets framside. Dette bør gjøres hver morgen og kveld til man er ferdig å vokse. Det kan gjøres uavhengig om man har smerter eller ikke. Tilpasse aktiviteten til plagene.

Det er viktig å være klar over at man ikke må gi seg med den idretten man holder på med selv om man får denne tilstanden. Det som er alfa og omega er at aktivitetsnivået reguleres i forhold til plagenes intensitet.

Kontakt oss via telefon for timebestilling. Avlysninger kan gjøres over telefon og e-post senest 24 timer før avtalt time uten gebyr.
Dersom du er usikker på om du burde gå til legen, kan vi gjerne drøfte dette sammen over telefon først. Det skader ikke å ringe.