Langdistanskne

Langdistanskne

Dette er en typisk belastningslidelse som i de aller fleste tilfellene kommer av for ensidig belastning av tractus iliotibialis.

Dette er en  seneplate som man selv kan kjenne på utsiden av lårets nedre tredjedel. Etterhvert som den nærmer seg kneet framtrer den mere og mere tydelige  ved palpasjon. Opprinnelsen til denne seneplaten er m.iliotibialis som springer ut fra bekkenkammen på utsiden  og fortsetter nedover på lårets utside der den etterhvert blir til en langstrakt seneplate so skiller lårets strekkemuskulatur fra lårets bøyemuskulatur. Den fester øverst på skinnbenets utside og har som hovedfunksjon å bøye i kneleddet.

Langdistansekne utvikles ved at det blir en øket friksjon mellom senen og låret ( den laterale femurkondyl ). Senen under et løpssteg vil bevege seg litt fram og tilbake. Viss det anatomisk på lårbenet er en benet utbuling som senen beveger seg over,vil det når man løper flere 1000 løpssteg under en trening skje en øket friksjon mellom senens underside og det underliggende lårbenet. Etterhvert vil man få en irritasjons tilstand som fører til øket utsiving av væske og med dette også bli frigjort biologiske stoffer som virker smerteframkallende.

Symptomer: Lokalt ømt område på utsiden av kneet like over leddspalten på utsiden av kneet. I mange tilfeller vil man kunne se en liten hevelse her.

Diagnostisk UL: Man vil kunne se øket væske rundt senen for tractus iliotibialis.

Behandling: Konservativ behandling med  NSAID preparater og ro/ omlegging av treningen slik at belastningen minsker. Ising i etterkant av trening.

Innsetting av cortison ultralysveiledet der man deponerer cortisonet rundt senen.

Kirurgi viss konservativ behandling ikke fører fram. Da går man inn og filer vekk det benet utspringet som forårsaker den økte friksjonen mellom senen og benet.

Kontakt oss via telefon for timebestilling. Avlysninger kan gjøres over telefon og e-post senest 24 timer før avtalt time uten gebyr.
Dersom du er usikker på om du burde gå til legen, kan vi gjerne drøfte dette sammen over telefon først. Det skader ikke å ringe.