Korsbånd

Korsbånd

Korsbåndene i kneleddet er to viktige ligamenter som holder kneet stabilt i forhold til at skinnebenet kan gli enten framover i forhold til lårbenet eller bakover. Begge deler er viktige for å sikre stabiliteten i leddet.

Iløpet av de siste 30 årene er det skrevet tusenvis av vitenskapelige artikler om rekonstruksjon av det fremre korsbåndet . Først i de senere årene har man begynt å fokusere også på det bakre korsbåndet. Grunden er nok den at det fremre korsbåndet er lettere tilgjengelig for operativ behandling sammenlignet med det bakre korsbåndet.

Først litt om anatomien: Det fremre korsbåndet har fibre som går skrått nedover og framover. Viss dette ryker ,er det mulig for platået på skinnbenet å gli framover i forhold til lårbenet. Nå dette bånndet ryker ,ser man at det er akkurat denne bevegelsen som skjer i kneleddet.  Det bakre korsbåndet har fibre som går skrått bakover og oppover slik at viss dette ryker,vil platået på skinnbenet gli bakover i forhold til lårbenet.

Når et av korsbåndene ryker, skjer det gjerne i forbindelse med et relativt alvorlig traume. Der kneet utsettes for krefter i flere retninger samtidig. Feks både et rotasjonstraume kombinert med en horisontal kraft som gjør at når foten står fast mot underlaget, vil strekkkraften som korsbåndet utsettes for overgå båndets interne styrke slik at det ryker og skinnbenet vil skli enten forover el. bakover i forhold til lårbenet avhengig av retningen på kreftene som påvirker kneleddet.

Når  et av korsbåndene ryker,vil det skje en blødning fra båndet og det vil føre til en hevelse i kneleddet som vil komme iløpet av 1-2 timers tid i motsetning til ved meniskskader der hevelse i kneleddet kommer iløpet av mange timer.

Symptomer:

  • Smerter. Disse kommer akutt i forbindelse med traumet. De kan variere i intensitet fra person til person og i forhold til hvordan skaden skjedde.
  • Hevelse i kneleddet.
  • En følelse av instabilitet i kneleddet. Dette kan spesielt oppleves ved hurtige retningsforandringer.
  • Bråstopp ol.

Funn: Hevelse i kneleddet

  • Pos LACHMANNS TEST ved fremre korsbåndsruptur.
  • Pos SKUFFETEST ved bakre korsbåndsruptur.

Behandling: Konservativ behandling. En slik behandling vil bli gjort hos eldre pas. > 50 år og hos pas. der det ikke er nødvendig å ha 100% stabilitet i kneleddet under utøvelse av idretten man driver med. Behandlingen vil fokusere på å styrke muskulaturen i sete og lår samt å oppøve ballansekontroll leddsans.

Kirurgisk behandling: Denne vil bli gjort artroscpopisk. Man bruker enten en del av senen mellom kneskjellet og skinnbenet el.man tar ut en del av m. Semitendinosus. Deretter festes denne inne i kneet der den opprinnelige senen gikk og festes til hhv.skinnbenet og lårbenet ved å bore opp kanaler i disse to beina og så skru de fast vha benskruer. Deretter må pas gjennom en lengre rehabiliteringsfase som kan vare opp mot 6 mnd.ers tid før man igjen kan begynne å aktiv trening innen den idretten man opprinnelig drev med.

Kontakt oss via telefon for timebestilling. Avlysninger kan gjøres over telefon og e-post senest 24 timer før avtalt time uten gebyr.
Dersom du er usikker på om du burde gå til legen, kan vi gjerne drøfte dette sammen over telefon først. Det skader ikke å ringe.