Kneskjellet

Kneskjellet

Kneskjellet eller patella er en benet knokkel som ligger fremst i kneleddet og som også danner et eget ledd med det underliggende lårebenet. Selve knokkelen er formet som kjølen på en båt og glir i fordypningen mellom lårbenets to kondyler som er den nedre benete delen av lårbenet. Leddet mellom kjneskjellet og lårbenet er mao et glideledd.

Anatomi: Over kneskjellet glir en flat sene som er fortsettelsen av den firhodetet lårmukelen quadriceps femoris. I underkant av kneskjellet forsetter denne senen som et kraftig senebånd  ( lig.patellae). På hver side av kneskjellet er det et retinakulum som er et fibrøst bånd som skal hindre at kneskjellet beveger seg for mye sideveis. I rummet fortil mellom lårbenet og skinnbenet og lig.patella i forkant er dte en fettpute som kalles for Hoffas fettpute.

Funskjonelt er patalles hovedoppgave å øke kraften i lårets strekkemuskulatur ved å øke den mekaniske vektarmen i kneleddet.

Det kan oppstå akutte traumatiske skader rundt kneskjkellet så vel som belastningsrelaterte skader.

Akutte skader: Bruddskader i kneskjellet. Ved mistanke om bruddskader, skal pas vurders på Legevakt / kirurg.

Kneskjellsluksasjon

Kneskjellet vil alltid lukseres ( gå ut av ledd) mot utsiden av kneleddet el.lateralt.  Man må prøve å reponere det med en gang gjennom å strekke ut i kneleddet og skyve kneskjellet på plass igjen. Som oftest vil man få en større skade av retinaklet på utsiden av kneskjellet og dette bør opereres kirurgisk, ellers vil man ofte få en reluksering av kneskjellet hos over 50% av pasientene.

Belastningsskader rundt kneskjellet: Hopperkne er allerede nevnt som er en belastningsskade ved nedre ende av knskjellet. Man kan også få en lignende skade svarende til kneskjellets øvre ende der lårmuskelen går over til å bli en flat sene som dekker kneskjellet.

Patello-femoralt-smertesyndrom (PFS) er kanskje den mest vanlige belastningsskaden rundt kneskjellet. Årsaken til lidelsen er i hovedsak den økte Q-vinkelen i kneleddet. Denne vinkelen  framkommer ved å trekke en linje fra lig.patella til sentrum av kneskjellet og derfra videre til  hoftekammen. Q-vinkelen bør ikke være større enn 10 * hos menn og 15* hos kvinner. Er den større vil man få et øket drag langs innsiden av kneskjellet det det glir i  furen mellom de to kondylene på lårbenet. Dette draget oppstår ved at muskulaturen i låret er sterkest på fram og utsiden sammenlignet med på innsiden av låret.

Symptomer: Smerter langs kneskjellets innside og innunder  kneskjellet. Smertene forverres ofte ned trapper og bakker,men kan også kjennes mest i oppoverbakker. Plagene varierer i intensitet over tid.

Funn: Ingen hevelse i kneleddet. Øm ved palpasjon langs kneskjellets innside.Presser man kneleddet ned mot underlagt og ber pas trekke sammen lårmuskulaturen,kan dette ofte provosere fram sterke smerter.

Behandling: Styrke opp muskulaturen på innsiden av låret (vastus medialis). Dette er ofte vanskelig og man må få instruksjon i å utføre øvelsen riktig. Tilpasse aktivitetsnivået til plagene.

Man kan også få en skikkelig bruskskade på baksiden av kneskjellet. Tilstanden kalles da for Chondromalacia patellae. Styrketrening av muskulaturen i låret er ofte det som er mest effektivt. Også her må aktivitetsnivået og belastningen tilpasses plagene.

Kontakt oss via telefon for timebestilling. Avlysninger kan gjøres over telefon og e-post senest 24 timer før avtalt time uten gebyr.
Dersom du er usikker på om du burde gå til legen, kan vi gjerne drøfte dette sammen over telefon først. Det skader ikke å ringe.