Hydrops

Hydrops

Hydrops el.vann i kneet som det heter på folkemunne er uttrykk for at det er en irritasjon eller skade i leddet. Viss hevelsen kommer fort,dvs iløpet av få timer,er det som regel tegn på en mere alvorlig skade. Det kan være et brudd enten av platået på skinnebenet el.et brudd  i en el.begge femurkondylene i lårbenet.

Andre alvorligere skade kan være kors båndskade eller en kombinasjonsskade av meniskskade,sideligamentskade og korsbåndskade. Når hevelsen kommer mere gradvis er det ofte en mindre alvorlig skade. Det kan være en isolert meniskskade elller en skade av et av sideligamentene i kneet. Felles for alle skadene er at de involverer en irritasjon av synovialhinnen som er den hinnen som kler innsiden av alle leddene i kroppen.

Vanligvis er produksjonen av leddvæske lik oppsugingen eller resorbsjonen av leddvæske slik at det hele tiden produseres ny leddvæske som så suges opp i like stort tempo.

Ved andre sykelige tilstander som artrose (leddslitasje) og spesielt artritt (leddbetennelse) produseres det også overskudd av leddvæske.

Symptomer: Smerter som kan være alt fra lette til svært sterke samt øket stivhet i leddet. Ved artritttilstander kan huden over kneleddet være rød og varm.

Funn: Leddkonturene er som regel utvikset. Rød og varm hud ved artritt i leddet. Patellar dip som framkommer viss man trykker ned kneskjellet mot underlaget.

På diagnostisk UL ser man tydelig væske i Væsken sees som et helt sort (aneccoisk) felt i overkant av kneskjellet under quadricepsmuskulaturen.

Behandling: Ro og hvile.Viss irritasjonen i leddet opphører vil overskuddet av leddvæske etterhvert bli suget opp og hevelsen vil forsvinne. Man kan også aktivt gå inn i leddet og trekke ut overskuddet av væske. Viss det hersker usikkerhet rundt årsaken til den økte leddvæsken,kan den sendes inn til nærmere analyse ved et sykehuslaboratorium. Det er imidlertid viktig at dette gjøres under sterile betingleser fordi en bakteriell infeksjon i et kneledd,kan by på alvorlige problemer.

Bakers cyste er en lokalisert ansamling av væske bak i knehasen. Den kan sees på diagnostisk UL og kan sees el.palperes som en lokalisert hevelse i knehasen litt medialt for midten. Den er uttrykk for øket væske i leddet og framkommer ofte pga at væsken går minste motstands veg. Den skal ikke trekkes ut av leddet,men være der til den spontant forsvinner.

Kontakt oss via telefon for timebestilling. Avlysninger kan gjøres over telefon og e-post senest 24 timer før avtalt time uten gebyr.
Dersom du er usikker på om du burde gå til legen, kan vi gjerne drøfte dette sammen over telefon først. Det skader ikke å ringe.