Båndskader

Båndskader

Vi har to sideligamenter i kneæren.Ett på innsiden av kneet som kalles mediale  collateral ligament,forkortet til MCL og ett på utsiden av kneet som kalles laterale collateral ligament eller LCL.

Det er MCL som er klinisk viktigst i forbindelse med idrettsskader. Dette springer ut fra MEDIALE CONDYL og fester seg øverst på skinnebenets innside og skal forhindre at vinkelen mellom lårbenet  (femur) og skinnbenet (tibia) skal øke. LCL  springer ut fra LATERALE CONDYL og fesTer seg på hodet på leggbenet ( caput fibulae) og skal forhindre at vinkelen mellom femur og leggbenet (fibula) skal bli mindre.

Årsaken til at sidebåndene skades er en sidekraft som kommer mot kneet enten mot kneets innside el.utside. I fotball kan det feks være at en motspiller kommer inn fra siden og treffer deg i knehøyde på inn- eller utsiden av kneet eller i alpint at innerkanten på skien henger fast i snøen mens man har kroppstyngden mot skiens ytterkant.

Det er 3 alvorlighetsgrader av ruptur av MCL/LCL.

Grad 1: Bare noen får fibre i leddbåndet er røket slik at stabiliteten er nærmest normal.

Grad 2: Flere fibre i leddbåndet er røket slik at det er en tydelige instabilitet i leddbåndet når man tester stabiliteten i det.

Grad 3: Alle fibrene i leddbåndet har røket over slik at det ikke er noen sidestabilitet igjen.

Symptomer og funn: Grad 1 : Smerter på innsiden eller utsiden av kneet. Følelsen av å stivne til i kneet når man har vært  i ro med det en stund.  Når man us kneet finner man ømhet ved utspringet av leddbåndet,men det er normal stabilitet når men tester på denne.

Grad 2: Sterkere smerter og større funksjonssvikt i kneet. Øket grad av instabilitet i kneet når man tester på dette.

Grad 3: Man vil i liten grad være i stand til å belaste kneet pga instabiliteten.

På Diagnostisk UL vil man se økende grad av væske inn mot utspringet av leddbåndet det er snakk om.

Behandlingsmessig vil grad 1 kunne behandles med Paracet og NSAID i form av Ibux. Gradvis økende belastning etterhvert som smertene og stivheten gir seg. Man kan likevel regne med at det kan ta 2-3 uker før man kan gjenoppta idretten man driver med.

Grad 2 får samme initialbehandling,men man kan gjerne kjøre RICE prinsippet som står for Ro/ Is/ Kompresjon og Elevasjon første døgnet.  Fysikalsk behandling med øvelser og gradvis økende belastning kan forkorte skadeavbrekket som uansett tar opptil 8-12 ukers tid.

Grad 3 vil gjerne bli innlagt akutt på sykehus. Tidligere ble slike skader operert. Det er ikke så sikkert at så vil skje i dag.

Kontakt oss via telefon for timebestilling. Avlysninger kan gjøres over telefon og e-post senest 24 timer før avtalt time uten gebyr.
Dersom du er usikker på om du burde gå til legen, kan vi gjerne drøfte dette sammen over telefon først. Det skader ikke å ringe.