Intramuskulær behandling i Bergen

Intramuskulær behandling Bergen

Forkortelsen IMS står for Intra-Muskulær-Stimulering. Dette er en tørrnålingsmetode der man bruker akupunkturnåler som stikkes inn i forkortet og stram musklatur. Dette er en behandlingsmetode Dr. Schjelderup lærte i Canada i 2000 hos Dr. Chan Gunn.

For utviklingen av denne metoden er han blitt tildelt ordenen «The Order of Canada». Intramuskulær behandling benyttes ved kroniske, muskulære smertetilstander, spesielt i nakke, skuldre og rygg.

Den forkortede og stramme muskulaturen er et resultat av at nervene blir utsatt for økt drag og trykk når de løper ut fra ryggraden som følge av slitasje i ryggvirvlene. Denne slitasjen fører til at nerveforsyningen til muskelfibrene blir skadelidende på en slik måte at muskulaturen blir overfølsom og reagerer ved å bli kortere og strammere. Dette gir øket drag i muskelutspring og –fester, og disponerer for senebetennelser og betennelser i slimposer. I tillegg blir muskulaturen smertefull og øm. Behandlingen går ut på å redusere spenningen i den forkortede muskulaturen. Dette gir reduksjon av smertene i muskulaturen samtidig som draget i muskelutspring og -fester minsker, slik at også senebetennelsene går tilbake.

Intramuskulær Stimulering har vist seg effektiv for muskelsmerter i hele kroppen. Samme teknikk kan også brukes innen idrettsmedisin ved akutte så vel som kroniske overbelastningstilstander. Resultatene har ofte vært overbevisende. Dr. Schjelderup er en av svært få som tilbyr intramuskulær behandling i Bergen.

Intramuskulær behandling bergen

Kontakt oss
Kontakt oss via telefon for timebestilling. Avlysninger kan gjøres over telefon og e-post senest 24 timer før avtalt time uten gebyr.
Dersom du er usikker på om du burde gå til legen, kan vi gjerne drøfte dette sammen over telefon først. Det skader ikke å ringe.