Akupunktur på Brann Stadion

Akupunktur på Brann Stadion

Målgruppene innen akupunkturbehandlingen vil være pasienter med migrene, hodesmerter og smertetilstander med utgangspunkt i muskel-skjelettapparatet.

Dr. Schjelderup tilbyr akupunktur i lokalene sine på Brann Stadion. Dette er en bred og variert pasientgruppe som ofte ikke kommer til målet ved hjelp av smertestillende medisiner eller annen konvensjonell behandling. Mange responderer imidlertid godt på akupunkturbehandling, og kan være hjulpet med slik behandling over kortere eller lengre tid. Ofte er det slik at man etter en behandlingsserie, kan holde seg symptomfri dersom man får en vedlikeholdsbehandling hver 4. til 8. uke.

Andre viktige målgrupper innen akupunktur er pasienter med funksjonelle lidelser i fordøyelses- og tarmsystemet. Med funksjonelle lidelser menes her lidelser som ofte gir plagsomme symptomer uten at man finner objektive funn ved røntgen eller MR-undersøkelse. Ofte har man heller ikke medisiner som er effektive mot plagene. Ved slike lidelser kan det være aktuelt å prøve ut akupunktur. Hvis man ikke får en forbedring av plagene innen 6-8 behandlinger, vil man som regel ikke gi flere behandlinger.

Andre eksempler på funksjonelle lidelser kan være menstruasjonsrelaterte plager, PMS og plager i forbindelse med overgangsalderen. Prøv akupunktur i dag! Hva har du å tape?

Akupunktur i Sandviken

Kontakt oss
Kontakt oss via telefon for timebestilling. Avlysninger kan gjøres over telefon og e-post senest 24 timer før avtalt time uten gebyr.
Dersom du er usikker på om du burde gå til legen, kan vi gjerne drøfte dette sammen over telefon først. Det skader ikke å ringe.