Tjenester

Idrettsmedisin

Idrettsskader er et fascinerende og spennende fagfelt innen medisinen. Den teoretiske erfaringen har kommet gjennom kursing og deltagelse på møter og kongresser. Den praktiske erfaringen har Dr. Schjelderup blant annet fått som lege for SK Brann i mange år.

Livsstilsplager

Vi har lang og allsidig erfaring innen mat og helse og brenner for å gi deg rådene og motivasjonen du trenger for å kunne ivareta egen helse. Solid og bred kompetanse innen ernæring sikrer deg optimal behandling, skreddersydd ut fra dine behov og din motivasjon.

Ultralyddiagnostikk

Ultralyddiagnostikk er et viktig instrument for å kunne stille presise diagnoser ved muskel- og seneskader. Dette brukes også for å sikre optimal presisjon ved injeksjon av lokalbedøvelse eller kortison i forbindelse med seneskader.

Intramuskulær behandling i Bergen

Forkortelsen IMS står for Intra-Muskulær-Stimulering. Dette er en tørrnålingsmetode der man bruker akupunkturnåler som stikkes inn i forkortet og stram musklatur. Dette er en behandlingsmetode Dr. Schjelderup lærte i Canada i 2000 hos Dr. Chan Gunn.

Akupunktur

Målgruppene innen akupunkturbehandlingen vil være pasienter med migrene, hodesmerter og smertetilstander med utgangspunkt i muskel-skjelettapparatet.

Testing

For å kvalitetssikre den fysiske utviklingen innen flere utholdenhetsidretter, kan det være viktig å finne terskelverdien for laktaopphopning i kroppen.

Kontakt oss via telefon for timebestilling. Avlysninger kan gjøres over telefon og e-post senest 24 timer før avtalt time uten gebyr.
Dersom du er usikker på om du burde gå til legen, kan vi gjerne drøfte dette sammen over telefon først. Det skader ikke å ringe.