Kontakt Dr. Schjelderup

Kontakt Dr. Schjelderup

 

Dr.Schjelderup-Diagnose og Behandling har flyttet fra Amalie Skramsvg.1 i Sandviken til Kniksensplass 3 på Brann Stadion der Stadion Fysioterapi holder til.

Flyttingen er gjort for å bedre kvaliteten på tjenestene. Her er det et tverrfaglig miljø som gjør det lettere å få vurdering fra fysioterapeut og osteopat der dette er nødvendig og ønskelig. Der det er hensiktsmessig vil det også være lett å henvise til praksisen fra fysioterapeutene problempasienter der konvensjonell fysioterapi ikke har den ønskete effekten

Kontakt oss via telefon for timebestilling. Avlysninger kan gjøres over telefon og e-post senest 24 timer før avtalt time uten gebyr. Dersom du er usikker på om du burde gå til legen, kan vi gjerne drøfte dette sammen over telefon først. Det skader ikke å ringe.

Kontaktinformasjon

Adresse: Kniksens plass 3, 5063 Bergen
E-post: jonsch@broadpark.no
Tlf: 907 08 234

Adkomst og parkering

Klinikken kan nås med privatbil. Det er stort sett alltid ledige parkeringsplasser ved inngangen til Frydenbøtribunen. Entréen er Idrettens Hus like ved Kniksens Plass Barnehage.

Offentlig transport

Se Skyss sine nettsider for oppdatert rutenett.

Kontakt oss