Om Amalie Skram-klinikken

Om Amalie Skram-klinikken

Jon Schjeldrup

Dr. Jon Schjelderup er født i 1947. Han studerte medisin i Bergen hvor han tok avsluttende eksamen i 1977, og har siden 1980 praktisert allmennmedisin. Han har lang og bred erfaring innen denne grenen av yrket.

Jon startet for seg selv i 1995. I tillegg til allmennmedisinen har dr. Schjelderup alltid vært svært interessert i idrettsmedisin. Han var lege for Sportsklubben Brann i 24 år, fra 1982 til 2006. I flere år drev han idrettsskadeklinikk på Brann Stadion. I tillegg har Schjelderup vært tilknyttet Arna Bjørnar Damehåndball samt Idrettslaget Gular.

I overkant av 10 år har dr. Schjeldrup drevet en utstrakt praksis innen smertebehandling av muskelskjelettsystemet. Utdannelsen ble tatt ved ISTOP (Institute for The Study of Pain) i Vancouver, Canada hvor han flere ganger siden har vært tilbake for hospitering hos dr. Chan Gunn som er grunnleggeren av teknikken som kalles IMS am. Gunn.

Vivian L. Veum

Vivian har lang og allsidig erfaring innen mat og helse. I hele sitt voksne liv har hun vært opptatt av ernæring, matkvalitet, overvektsproblematikk og livsstilsplager. De siste 7 årene har Vivian vært ansatt ved Hormonlaboratoriet (Haukeland Universitetssykehus) og Det medisinsk-odontologiske fakultet innen endokrinologi. Arbeidet har bestått i alt fra innsamling av prøver til overvektsopererte, databehandling, fedmeforskning, planlegging av klinisk forskningsstudie og gjennomføring av diettstudie for menn med mage.

Vivian er i ferd med å avslutte sin doktorgrad innen fedme og ernæring. Hun mener det er verdifullt å få muligheten til å bidra med forskning/kunnskapsutvikling og å tilstrebe og formidle samt anvende denne kunnskapen på en lettforståelig måte.

Vivian brenner for å gi deg rådene og motivasjonen du trenger for å kunne ivareta egen helse.

Samarbeidspartnere

Kontakt oss
Kontakt oss via telefon for timebestilling. Avlysninger kan gjøres over telefon og e-post senest 24 timer før avtalt time uten gebyr.
Dersom du er usikker på om du burde gå til legen, kan vi gjerne drøfte dette sammen over telefon først. Det skader ikke å ringe.